Pomocník při studiu jazyků – Evropské jazykové portfolio

Potom je tu pro vás webová stránka Evropského jazykového portfolia připravená ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Goethe Institutem, Radou Evropy a dalšími, která vám umožní mít vše pod kontrolou. Obzvláště v dnešní době, kdy je na jazykovou vybavenost kladen velký důraz a podnikatelským subjektům často nestačí pouze znalost jednoho světového jazyka, ale je třeba ovládat minimálně dva k tomu, abychom výrazně lépe uspěli na pracovním trhu.
zápisky z pc
Jak funguje Evropské jazykové portfolio?
Po přihlášení se vám nabízí čtyři oblasti a těmi jsou Jazykový životopis, Můj pokrok, Moje sbírka a Jazykový pas. Do jazykového životopisu si zaznamenáváte svoje dosažené zkušenosti s daným jazykem. Může se stát součástí vašeho profesního životopisu. Můj pokrok vám nabízí hodnotit si svou aktuální úroveň řečových dovedností. Na to používáte cvičení a deskriptory, které vám ukáží reálné situace a co byste v nich měli být schopni vyjádřit. Moje sbírka již podle názvu napovídá, že se jedná o úložiště, kam se vkládají veškeré dokumenty dokazující vaši jazykovou vybavenost. Sem spadají různé projektové materiály, studentské úkoly, testy i certifikáty. A nakonec Jazykový pas ukazující celkový přehled úrovně vašich komunikačních dovedností.
Velkou výhodou tohoto webu je možnost pracovat v šesti světových jazycích: česky, anglicky, německy, španělsky, italsky a francouzsky. To znamená, že vůbec nemusíte používat české rozhraní, ale například pro svou angličtinu jen to anglické. V případě nejasností jednoduše přejdete na český jazyk a ihned si vše objasníte.
vlajka eu
Evropské jazykové portfolio umožňuje jazykovým nadšencům kompletní správu svého studia jazyků. Jeho využití je mnohaúrovňové a to jak na základních či středních školách tak i pro soukromé účely a při samostudiu. Studenti, nebojte se toto prostředí navrhnout pro svou práci ve škole. Dostane vás do počítačových učeben, kde bývá studium zábavnější. A vy ostatní, udělejte si čas na revizi svých jazykových znalostí.