Finance · 5. 5. 2023

Jak vyjít s penězi v případě nemoci

Zdraví máme jenom jedno, o tom není třeba diskutovat, ale i ono čas od času svoji službu vypoví a vy jste postaveni před situaci, kdy nejenom že se potýkáte s nemocí, úrazem či operací, ale v souvislosti s tím také s menším finančním příjmem, který může být příčinou dalších obtíží.
tablety pod teploměrem
Této situace je třeba předcházet, i když si každý asi myslí, že jsou to zbytečné úvahy, a kdyby taková situace reálně nastala, tak to nějak zvládne apod. Možná ale bude ku prospěchu přiblížit si několik hlavních věcí, díky kterým by se případně nastalým finančním obtížím dalo předejít. 
Otázka je, kolik vlastně dostanete vyplaceno, když onemocníte. Rozdíl je mezi tím, zda jste zaměstnance na hlavní pracovní poměr nebo jste osoba samostatně výdělečné činná. Nově je tomu tak, že od svého zaměstnavatele dostáváte náhradu platu na tři týdny, oproti původním dvěma. Až poté přichází na řadu výplata nemocenských dávek od státu. Hůře jsou na tom v tomto směru podnikatelé, částka vyplácené nemocenské se zvýšila.
Kolik tedy v reálu dostanete?
Nemocenská se počítá ze šedesáti procent mzdy přepočtené na jednu hodinu. Snadno si pak můžete vypočítat konkrétní částku na některé z kalkulaček, které jsou k dispozici veřejnosti na různých webových stránkách.
tablety na penězích
Osoby podnikající mají na výběr. Buď si budou nemocenskou platit, nebo si mohou zřídit pro tyto případy pojištění. Platí u nich doba její vyplácení stejně jako u běžných zaměstnanců, tedy počátek čtvrtého týdne nemoci. Bohužel za předchozí dny mu nepřísluší žádná částka, která by nahradila ušlou mzdu. A tak nezbývá, než mít pro tyto případy naspořenou nějakou částku, která by sloužila jako rezerva.
Opravdu zásadní finanční problém může nastat ve chvíli, kdy se bude jednat o delší nemoc, to pak postihne celou rodinu. Situaci by mohla ulehčit předem uzavřená pojistná smlouva, která by sloužila jako rezerva v případě nutnosti.