Podnikání · 6. 7. 2020

Jaká pravidla má pro skartování papírů

Asi nikoho nepřekvapí, že ani úřední dokumenty se neskladují na věčné časy. Jistě, mohou být uloženy ve skříni i několik let, kdyby byly potřeba, ovšem kratší či delší době, která je daná zákonem, budou vytaženy a odpovídajícím způsobem zlikvidovány.

ilustrace skartování

Tím nejčastějším způsobem odstranění starých dokumentů je skartace, tedy roztrhání papíru na tak malé kousky, aby z nich nebylo možné přečíst žádný údaj a aby bylo prakticky nemožné složit je zase dohromady.

Tento proces se samozřejmě neprovádí ručně, nýbrž k němu slouží skartovací přístroj. Ovšem faktem je, že jeho běžný typ, který se v kancelářích nejčastěji používá, dokáže zpracovat pouze několik listů papíru najednou. Pokud je tedy potřeba takto zlikvidovat větší množství dokumentů, je třeba počítat s tím, že to nějaký čas zabere.

K tomu je třeba připočíst i to, že i tento proces má svá přísná pravidla. Je to z toho důvodu, aby se pokud možno co nejvíce zabránilo úniku jakýchkoliv informací, které byly v daných listech obsaženy. Nesmíme zapomínat, že mnohdy jde o osobní údaje lidí, jako jsou adresy či rodná čísla.

Jako všechna ostatní města, má směrnice pro skartace dokumentů – Praha. Zde je jejich dodržování, pokud to lze tak říci, ještě důležitější než jinde. Je to především z toho důvodu, že se jedná o nejzalidněnější město z celé naší republiky, a také zde má sídlo vláda. A její administrativa také samozřejmě produkuje spoustu dokumentů, které je časem potřeba skartovat.

skartované papíry

A jakáže pravidla to tedy jsou? Tím hlavním a nejdůležitějším je to, že po celou dobu musí být striktně sledováno, kdo má k oněm dokumentům přístup. I jejich skartaci ekoskart.eu mohou provádět pouze pověření odpovědní pracovníci. Neměla by tedy být zadávána jako práce brigádníkům, jak se někdy občas děje.

To vše je samozřejmě proto, aby byly údaje o nás pečlivě chráněny. A to je přece důležité, ne?