Podnikání · 16. 3. 2021

Více majitelů se musí domluvit

Pokud se jedná o byt do osobního vlastnictví, tak koupí bytové jednotky, nekončí péče o celkový dům. Něco jiného je byt, který si samozřejmě majitel musí sám na své náklady zvelebit, ale pak jsou další společné prostory, které jsou ve společném vlastnictví všech osob. Samozřejmě se to týká jen těch, kteří se stali vlastníky bytu v příslušném domě. Je důležité si uvědomit, že společně musí spravovat hodně věcí a zajistit smlouvy, dodávky tepla, vody či jiné služby. Dále je nutné pamatovat i na případné opravy. S rozbitou střechou se bude i dobrému hospodáři špatně dařit. Je ale také pravdou, že více lidí má problémy se domluvit na rozumném řešení, protože častokrát se stává, že si každý myslí, že koupí bytu vše končí.

předseda a výbor

Je třeba zvolit výbor

V podstatě se jedná o lidi, kteří budou zpravovat společné prostory všech vlastníků. Zvolí si je tak na veřejné schůzi majitelé bytů a poté budou se zástupci i nadále komunikovat. V čele bude vždy stát předseda, který může být současně i majitelem bytové jednotky nebo je možné si zvolit extérního jedince, kdy může být profesionální předseda SVJ Homepartner zvolen na vedoucí pozici. Samozřejmě vše se musí oznámit na další příslušná místa, aby se vše řádně zaevidovalo. V tomto případě na odpovídající krajský soud.

předseda

Co má profesionální předseda na starost?

  • Dohlíží a kontroluje, zdali je vše v souladu se smlouvami, vedením správy atd.
  • Stará se o společný majetek všech vlastníků a zajišťuje údržbu.
  • Kontroluje všechny smlouvy, aby odpovídaly stanovám.
  • Za svoji činnost odpovídá podle všech stanovených pravidel.
  • Zodpovídá za správné vedení účetnictví, včetně podání přiznání k daním.
  • Svolává shromáždění a předkládá veškeré potřebné písemnosti.
  • Sděluje výši příspěvků, které patří do Fondu oprav.
  • Provádí vyúčtování záloh, které si každý vlastník nemovitosti musí platit.
  • Komunikuje nejen s ustanoveným výborem, ale i s vlastníky a společnostmi, které zajišťují služby.