Děti · 12. 9. 2021

Kyberšikana

Jedním z problému, kterých se týká dnešních dětí je kyberšikana. Co je to kyberšikana? U kyberšikany se dá říci, že je stejným jevem jako šikana. Liší se pouze tím, že tato šikana je provozována přes informační technologie, což jsou mobilní telefony, počítače, konkrétně sociální sítě, emaily apod. Každý rodič, pokud povolí dítěti se pohybovat na internetu, by měl mít přístup na účty sociálních sítí svých dětí, aby mohli kontrolovat, zda je pro ně internetové prostředí bezpečné, zda je nikdo neobtěžuje, nevyhrožuje jim, neztrapňuje, nevydírá, nezastrašuje apod.

kyberšikana

Výzkumy

Mezi lety 2009 až 2010 se provedl výzkum u dětí mezi 8 – 15 lety, kdy se zjistilo, že nejvíce dětí postižených kyberšikanou strávilo nejvíce času na chatech a emailu. Co se týká informovanosti o kyberšikaně, tak cca 68 % dětí někoho o tom informovalo. Asi 40 % dětí se svěřilo své kamarádce/kamarádovi a 31 % svým rodičům. Skoro 40 % dětí mělo mezi lety 2009 a 2010 osobní schůzku s agresory.

Výzkum programu E-Bezpečí z roku 2019 uvedl, že nejvíce dětí se setkalo s kyberšikanou právě na sociálních stránkách a nejméně dětí na stránkách s násilným obsahem. Mnoho dětí stránku neuvedlo. Nejvíce používanou sociální sítí se stal Youtube, které uvedlo až 90 % dětí, dále to byl Facebook, poté Messenger a Instagram.

Sociální sítě

S přibývajícím věkem roste hladina dětských uživatelů sociálních sítí. Nejběžnější aktivitou, ve které probíhá právě kyberšikana je telefonování, poté jsou to zprávy přes online služby. Nejběžnější forma kyberšikany je prostřednictvím internetu či mobilního telefonu zesměšňování, slovní napadání, urážení a ponižování. Nejméně volená forma kyberšikany, která se ale nepřikládá na lehkou váhu je, že si agresor založil falešný profil za oběť na sociální síti. Nejtěžší případy, které trvají i několik let bohužel většinou končí i sebevraždou. Proto kontrolujte děti, jak tráví čas na internetu a s kým jsou v kontaktu.

Pozor! Obětí nemusí být jen malé dítě, může jim být i dospělý!