Cestování · 5. 5. 2023

Zajímavé technické unikáty mostních konstrukcí v jižních Čechách

Most Duha v Bechyni

V polovině dvacátých let minulého století se rozjel trend výstavby železobetonových konstrukcí, které v nově vznikající samostatné republice pomohou rozvinout průmyslovou výrobu a zvýší životní úroveň obyvatelstva. Jedním z těch významných projektů byla železniční trať z Tábora do Bechyně, která tu však narazila na technický problém. Jak překlenout řeku Lužnici v hluboce zaříznutém údolí strmých svahů?
železniční trasa

Projektantem elektrifikované dráhy byl František Křižík, samotná železnice byla uvedena do provozu již na počátku století, ovšem byla ukončena na levém břehu řeky a lidé museli namáhavě sestupovat do údolí a pak znovu stoupat k městskému náměstí drožkami nebo pěšky. A tak vznikl jeden z nejodvážnějších technologických postupů s cílem vystavět obří konstrukci, jejíž klenba získala název dosti trefný – Duha.

Stavba zaměstnala zhruba 400 dělníků z blízkého okolí, překvapivě nikdo nebyl při práci zraněn. Most svému účelu slouží dodnes a na jeho povrchu je dokonce v provozu železniční trať a vedle ní silniční tah z Bechyně do Tábora. Duha se nad řekou klene v úctyhodné výšce 60 metrů.
krumlovský zámek

Rechle v Novém Spolí

Nové Spolí je okrajová jihozápadní část města Český Krumlov, kudy protéká řeka Vltava. Nedaleko vodáckého tábořiště se nachází památná dřevěná lávka, je z obou stran krytá a zastřešená a je neustále v provozu pro pěší chodce a cyklisty. Zajímavé je, že byla postavena již v roce 1798.

Stavba se tyčí na kamenných základech, je součástí pozvolné jezové konstrukce a jedním z důvodů její výstavby bylo kromě přechodu přes řeku počítat plující vory, které v těchto místech plavily šumavské dřevo do panství v Českém Krumlově. Odtud také její název – rechle.

První rekonstrukční práce proběhly až v roce 1986, tehdy byla lávka doplněna o ocelové nosníky. Další stavební práce probíhaly v roce 2011. Délka lávky je 110 metrů, šířka necelé 3 metry, výška 4 metry a uvnitř konstrukce vede vodovodní potrubí.